Budynek przy ul. Przegon 20

rozliczenia:

Joanna Żukrowska tel. 504 209 970 12 292 64 75 email: az@dagoba.krakow.pl

sprawy techniczne:

Michał Kukucz-Legień tel. 509 280 500 , 12 292 64 75 email: mkl@dagoba.krakow.pl

Panel klienta

Bieżące informacje