Kamienica przy ul. Długiej 50

rozliczenia:

Agnieszka Orczykowska tel. 501 321 921, 12 292 64 75  email: administracja@dagoba.krakow.pl

sprawy techniczne:

Michał Kukucz-Legień tel. 509 280 500 , 12 292 64 75 email: mkl@dagoba.krakow.pl

Panel klienta

Bieżące informacje