Kamienica przy ul. Blich 3

rozliczenia:

Natalia Szkop  tel. 509 230 452, 12 292 64 75 email: ns@dagoba.krakow.pl

sprawy techniczne:

Michał Kukucz-Legień tel. 509 280 500 , 12 292 64 75 email: mkl@dagoba.krakow.pl

Panel klienta

Bieżące informacje